เพิ่มเกรด

New

EDU-BI-501

เรื่อง การสืบพันธ์ของพืชดอก เรียน 27 พ.ค - 24 มิ.ย 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-502

เรื่อง โครงสร้างพืช และการเจริญเติบโตของพืช เรียน 1 - 22 ก.ค 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-503

เรื่อง การลำเลียงสารของพืช เรียน 29 ก.ค - 5 ส.ค 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-BI-504

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง เรียน 19 ส.ค - 2 ก.ย 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-505

เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช เรียน 9 - 16 ก.ย 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-BI-506

เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เรียน 4 พ.ย - 2 ธ.ค 65 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-BI-507

เรื่อง ระบบลำเลียง และภูมิคุ้มกัน เรียน9 - 23 ธ.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-508

เรื่อง การขับถ่าย และรักษาดุลยภาพ เรียน 6 - 20 ม.ค 66 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-509

เรื่อง ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ เรียน 27 ม.ค - 17 ก.พ 66 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-401

เรื่อง พื้นฐานทางชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์ เรียน31 พ.ค - 7 มิ.ย 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-BI-402

เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล เรียน 14 - 28 มิ.ย 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-403

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต เรียน 5 ก.ค 65 2 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

New

EDU-BI-404

เรื่อง เซลล์ : โครงสร้าง การลำเลียงสารและการสื่อสารของเซลล์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-405

เรื่อง การแบ่งเซลล์ เรียน 9 - 16 ส.ค 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-BI-406

เรื่อง การสลายอาหารระดับเซลล์ เรียน23 ส.ค - 6 ก.ย 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-407

เรื่อง โครโมโซม และสารพันธุกรรม เรียน 1 - 29 พ.ย 65 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-BI-408

เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เรียน 6 - 27 ธ.ค 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-409

เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ เรียน 10 - 17 ม.ค 66 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-BI-410

เรื่อง วิวัฒนาการ เรียน 24 ม.ค - 14 ก.พ 66 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-601

เรื่อง Cell Biology เรียน 30 พ.ค - 20 มิ.ย 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-602

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานสิ่งมีชีวิต เรียน 27 มิ.ย - 11 ก.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-603

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เรียน18 ก.ค - 1 ส.ค 65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-604

เรื่อง Animal Anatomy and Physiology I เรียน 8 - 29 ส.ค 65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-605

เรื่อง Animal Anatomy and Physiology II เรียน 5 - 26 ก.ย 65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-606

เรื่อง Plant Anatomy and Physiology เรียน 3 - 17 ต.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-607

เรื่อง Genetics and Molecular Genetics เรียน 24 ต.ค - 14 พ.ย 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-BI-608

เรื่อง Taxonomy เรียน 21 พ.ย - 12 ธ.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-BI-609

เรื่อง Ecology เรียน 19 - 26 ธ.ค 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-BI-610

เรื่อง ตะลุยโจทย์ 5 ครั้ง เรียน 9 ม.ค - 6 ก.พ 66 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-BI-611

เรื่อง ตะลุยโจทย์ 5 ครั้ง เรียน 13 ก.พ - 13 มี.ค 66 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-CH-601

เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี เรียน 27 พ.ค 6 2 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

New

EDU-CH-602

เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ เรียน 10 - 24 มิ.ย 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-CH-603

เรื่อง พันธะเคมี เรียน 1 - 8 ก.ค 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-CH-604

เรื่อง โมล สูตรเคมี และสารละลาย เรียน 15 - 29 ก.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-CH-605

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ เรียน 5 - 26 ส.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-CH-606

เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส เรียน 2 ก.ย 65 2 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

New

EDU-CH-607

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เรียน 9 ก.ย 65 2 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿660 ฿660
 

 

New

EDU-CH-608

เรื่อง สมดุลเคมี เรียน 16-23 ก.ย 65 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-CH-609

เรื่อง กรด-เบส เรียน 30 ก.ย - 28 ต.ค 65 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-CH-610

เรื่อง เคมีไฟฟ้า เรียน 4 - 25 พ.ย 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-CH-611

เรื่อง เคมีอินทรีย์ เรียน 2 - 16 ธ.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-CH-612

เรื่อง พอลิเมอร์ เรียน 23 ธ.ค 65 - 6 ม.ค 66 4 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,320 ฿1,320
 

 

New

EDU-CH-613

เรื่อง ตะลุยโจทย์ 5 ครั้ง เรียน 13 ม.ค - 10 ก.พ 66 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-CH-614

เรื่อง ตะลุยโจทย์ 5 ครั้ง เรียน 17 ก.พ - 17 มี.ค 66 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-CH-501

เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส เรียน 2- 23 มิ.ย 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-CH-502

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เรียน 30 มิ.ย - 4 ส.ค 65 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

New

EDU-CH-503

เรื่อง สมดุลเคมี I เรียน 11 - 25 ส.ค 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-CH-504

เรื่อง สมดุลเคมี II เรียน 1 - 15 ก.ย 65 6 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,980 ฿1,980
 

 

New

EDU-CH-505

เรื่อง กรด-เบส I เรียน 10 พ.ย - 1 ธ.ค 65 8 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
 

 

New

EDU-CH-506

เรื่อง กรด-เบส II เรียน 8 ธ.ค 65 - 5 ม.ค 66 10 ชม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,300 ฿3,300
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้