สอบเข้าม.4 รายชั่วโมง

New

E44-T01

เรื่อง พยางค์ คำ มาตราตัวสะกด ไตรยางค์ เรียนวันเสาร์ที่ 7 พ.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T02

เรื่อง คำเป็น คำตายและการเทียบเสียงวรรณยุกต์ เรียนวันเสาร์ที่ 14 พ.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T03

เรื่อง ชนิดของคำและการสร้างคำ เรียนวันเสาร์ที่ 21 พ.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T04

เรื่อง วลีหรือกลุ่มคำ ประโยค เรียนวันเสาร์ที่ 28 พ.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T05

เรื่อง อักษรนำ อักษรควบ คำพ้อง การอ่านออกเสียงคำ เรียนวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T06

เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน เรียนวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T07

เรื่อง ลักษณะคำไทยแท้ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรียนวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T08

เรื่อง ระดับของภาษา คำราชาศัพท์ เรียนวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T09

เรื่อง การใช้พจนานุกรม การสะกดคำ เรียนวันเสาร์ที่ 2 ก.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T10

เรื่อง สำนวนไทย เรียนวันเสาร์ที่ 9 ก.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T11

เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นฯ เรียนวันเสาร์ที่ 16 ก.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T12

เรื่องลักษณะคำประพันธ์ เรียนวันเสาร์ที่ 23 ก.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T13

เรื่อง โวหารในการเขียน โวหารภาพพจน์ เรียนวันเสาร์ที่ 30 ก.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T14

เรื่อง สมบัติวรรณคดีของไทย เรียนวันเสาร์ที่ 6 ส.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T15

เรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง เรียนวันเสาร์ที่ 13 ส.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T16

เรื่อง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ราชาธิราช (ตอน สมิงพระรามอาสา) กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เรียนวันเสาร์ที่ 20 ส.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T17

เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ ๑ เรียนวันเสาร์ที่ 27 ส.ค 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T18

เรื่อง รามเกียรติ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เรียนวันเสาร์ที่ 3 ก.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T19

เรื่อง โคลงสุภาษิต กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เรียนวันเสาร์ที่ 10 ก.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T20

เรื่อง บทละครเรื่อง เห็นแก่ลูก พระอภัยมณี (ตอนหนีนางผีเสื้อ) เรียนวันเสาร์ที่ 17 ก.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E44-T21

เรื่อง พระบรมราโชวาท อิศรญาณภาษิต บทพากษ์เอราวัณ เรียนวันเสาร์ที่ 24 ก.ย 65 14.00 - 15.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E01

เรื่อง Parts of Speech เรียนวันเสาร์ที่ 7 พ.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E02

เรื่อง Article เรียนวันเสาร์ที่ 14 พ.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E03

เรื่อง Quantity Words เรียนวันเสาร์ที่ 21 พ.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E04

เรื่อง Pronouns เรียนวันเสาร์ที่ 28 พ.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E05

เรื่อง Comparison of Adjective and Adverb เรียนวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E06

เรื่อง Prepositional Phrases เรียนวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E07

เรื่อง Finite & Non-Finite Verbs เรียนวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E08

เรื่อง Modal Verbs เรียนวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E09

เรื่อง Present Tenses เรียนวันเสาร์ที่ 2 ก.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E10

เรื่อง Past Tenses เรียนวันเสาร์ที่ 9 ก.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E11

เรื่อง Future Tenses เรียนวันเสาร์ที่ 16 ก.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E12

เรื่อง Relative Pronouns เรียนวันเสาร์ที่ 23 ก.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E14

เรื่อง Passive Voice เรียนวันเสาร์ที่ 6 ส.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E13

เรื่อง Connectors เรียนวันเสาร์ที่ 30 ก.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E15

เรื่อง Conditional Sentences เรียนวันเสาร์ที่ 13 ส.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E16

เรื่อง Direct Speech and Indirect Speech เรียนวันเสาร์ที่ 20 ส.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E17

เรื่อง Question Tags เรียนวันเสาร์ที่ 27 ส.ค 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E18

เรื่อง Infinitive and Gerund เรียนวันเสาร์ที่ 3 ก.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E19

เรื่อง Error Identification เรียนวันเสาร์ที่ 10 ก.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E20

เรื่อง Expression เรียนวันเสาร์ที่ 17 ก.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E43-E21

เรื่อง Reading Comprehension เรียนวันเสาร์ที่ 24 ก.ย 65 10.00 - 11.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S01

เรื่อง เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ เรียนวันเสาร์ที่ 7 พ.ค 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S02

เรื่อง พืชดอก โครงสร้างและหน้าที่ เรียนวันเสาร์ที่ 14 พ.ค 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S03

เรื่อง ระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต เรียนวันเสาร์ที่ 21 พ.ค 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S04

เรื่อง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เรียนวันเสาร์ที่ 28 พ.ค 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S05

เรื่อง พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เรียนวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S06

เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เรียนวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S07

เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ เรียนวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

New

E42-S08

เรื่อง สารบริสุทธิ์และสารละลาย เรียนวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย 65 12.00 - 13.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้